Skanska och dess verksamhet

Företaget Skanska är ett känt namn i väldigt många länder. Skanska är baserat i Stockholm och bildades år 1887 i Malmö. Företaget hette då AB Skanska Cementgjuteriet. Namnet Skanska fick företaget år 1984 då man började etablera sig utomlands allt mer och i snabb takt. Företagets största gren är idag utan tvekan byggnadsprojekt och de bygger allt ifrån småhus till broar, motorvägar och flygplatser.

Skanska och dess verksamhet

Skanska genom åren

Företaget var ungt när de redan fick stora projekt vilket lett till att de har byggt mycket av den infrastruktur som Sverige har idag. När den stora utbyggnaden av infrastrukturen drog igång var Skanska med och byggde vägar, kraftanläggningar och bostäder. Skanska har byggt Arlanda flygplats, Ölandsbron och producerade cirka 10 000 bostäder om året mellan åren 1965 och 1974. Fram till 1950-talet så var verksamheten till största del här i Sverige men nu blev man mer inblandade i internationella byggnadsprojekt. Man började med infrastruktur i utvecklingsländer där man bland annat byggde kraftverk, vägar, skolor och sjukhus. I början av 1970-talet så fick man sitt första kontrakt på den amerikanska marknaden. Kontraktet de fick var att bygga tunnelbanesystemen i New York och i Washington D.C. Inga små projekt direkt. Efter detta så fick de fler och fler projekt i USA vilket lett till att USA idag är Skanskas största marknad. Under 1990-talet så genomgick man en mycket expansiv fas där man fördubblade försäljningen på bara några få år. Man passade på att köpa upp företag inom samma bransch vilket banade vägen för Skanska att bli ett stort globalt företag. När 1990-talet var över så var företaget så pass stort att man skiftade fokus från tillväxt till lönsamhet. Skanska är ett framgångsföretag och är idag ett av de största byggföretagen i världen. Skanska bedriver även forskning och utveckling och tar fram nya tekniska produkter, tjänster och processer.

Skanska genom åren

Fyra olika verksamheter

Skanskas verksamhet delas in i fyra olika delar. De är byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling. Byggverksamheten är självklart Skanskas största verksamhet. De övriga tre grenarna består av att Skanska investerar pengar i projekt som men sedan utvecklar och säljer vid ett utvalt tillfälle. Infrastrukturutvecklingen sker ofta i form av offentlig-privat samverkan. Skanska har valt att fokusera mycket på det som de kallar för grönt byggande. De är väldigt miljömedvetna och arbetar mycket med de frågorna inom sin byggverksamhet. Tack vare detta har man bland annat blivit utnämnt till Storbritanniens grönaste företag i alla kategorier och deltagit i FN:s projekt Global Compact. Man nämner själva orden hållbar utveckling ofta och har på flera olika sätt visat att de menar allvar med dessa ord. Tack vare denna profilering har man fått flera kontrakt värda väldigt många miljoner, man fick bland annat det prestigefyllda kontraktet att renovera FN:s högkvarter i New York. Skanska är som sagt ett globalt företag men fokuserar på idag på Norden, ett antal andra länder i Europa och på USA. I USA går det för tillfället mycket bra för Skanska och man har det senaste decenniet fått flera stora och viktiga projekt.