Skandia

Ett pensionsbolag, ett försäkringsbolag och en bank. Det nytänkande bolaget som startade år 1855 var det allra första försäkringsbolaget i Sverige som inte bara kunde erbjuda sina kunder en livförsäkring utan också kunde erbjuda en bra brandförsäkring.

Genom att tillämpa aktiebolag, vilket var ett relativt nytänk inom försäkringsbolag, så kunde Skandia försäkra fler och mycket större objekt och aktierna för Skandia kunde handlas på Stockholmsbörsen redan första dagen vid öppnandet av börsen under februari år 1863. 

Historien bakom Skandia försäkring

Framgången med livförsäkring och brandförsäkring gjorde att bolaget efter mycket efterfrågan under början av 1900 talet också satsade på olika sakförsäkringar. Bland dessa räknades bland annat olycksfall, inbrott och sjukförsäkring. Dessa slogs senare ihop under år 1943 och kallades därefter för en enkel hemförsäkring där alla dessa delar ingick.

Att arbeta med förebyggande åtgärder har under historiens gång varit a och o för bolaget och genom att stora stadsbränder härjade på många ställen i Sverige under senare delen av 1800 talet bestämde sig bland annat bolaget för en positiv förändring. Skandia tog ett stort ansvar med att minska på dessa bränder bland annat genom att anställa brandingenjörer men också genom att brandsäkra olika fastigheter. Med dessa få åtgärder så minskade riskerna och problemen med större bränder i både städer men även i mindre samhällen. Förebyggande åtgärder gjordes av Skandia även inom trafiken då olyckor med bilar blev vanligare ju fler bilar som kom ut på vägarna.

Idag är försäkringsbolaget fortfarande ett vinstdrivande koncept som är ägt av kunderna i bolaget. Allt överskott och vinst går tillbaka till kunderna vilket gör att det finns möjlighet till ett riktigt långsiktigt tänk i bolaget.

Bank och pensionsbolag

I oktober år 1944 startade Skandia också en bankverksamhet vilket är ett dotterbolag till försäkringsaktiebolaget Skandia.

Från början var banken endast öppen via telefon från klockan 06 på morgonen till midnatt och det räknades redan då som relativt generösa öppettider. Sedan internet blev allt vanligare blev det också enkelt att som kund sköta sina bankärenden via sin egen dator hemma. Efter att mobilen tagit över mångas vardag utvecklades Skandia appen och den mobila appen för skandiabanken utsågs år 2012 som den allra bästa mobilappen i Sverige.

Mellan 1998 och år 2000 fick Skandia banken också utmärkelsen som den allra bästa banken i Sverige. Och numera finns banken också i Norge, Danmark, England och i Luxemburg. Trots framgångarna inom banken bestämde sig bolaget att endast satsa på bankverksamhet i Norge och i Sverige från och med mitten av 2000 talet.

Bolån och diverse sparformer erbjuds naturligtvis också vilket gör att du både kan spara, betala räkningar och få ut din pension på ett och samma ställe.

Ser vi vidare mot pensionssystemet så har Skandia även varit involverade i detta och sedan 1960 har också Skandiabanken erbjudit en möjlighet för alla sina kunder att pensionsspara och idag förvaltar bolaget omkring 650 miljarder kronor och har ungefärliga 2 miljoner nöjda kunder via olika pensionsspar.

Andra företag inom bolaget

Skandia bolaget erbjuder inte bara försäkring, bolån eller pensionspar. Skandia fastigheter och investment management AB är också delar av företaget sedan år 2000 respektive år 2001.

Skandia fastigheter med 150 stycken medarbetare förvaltar ungefärliga 127 stycken fastigheter som tillsammans har ett värde av ungefär 57 miljarder kronor främst i Malmö, Göteborg och vår huvudstad Stockholm. De olika fastigheterna är alltifrån kontor och köpcentrum till privata bostäder och diverse samhällsfastigheter både centralt och i städernas ytterområden. Idag bor närmare 12 000 människor i Skandia fastigheter och detta gör att företaget är en av de tio största på fastighetsmarknaden.

Själva bolagsstyrningen

Idag är Skandia en av de allra största försäkrings och bank koncernerna i Sverige och under historiens gång har det såklart inneburit både positiva och negativa förändringar inom bolagsledningen.

Ända sedan starten har bolaget varit kundägt, det innebär att 1.4 miljoner kunder äger bolaget tillsammans och allt överskott i bolaget stannar hos de kunderna i livbolaget. Kunderna var därför med och delade på hela 30 miljoner under år 2018 och med erfarenheten som finns inom bolaget finns definitivt förutsättningarna för att kunderna ska få vara med och ta del av de allra högsta avkastningarna.

Bolagsstämmorna är också de kundstyrda, helt enkelt så väljer kunderna representanterna för bolaget och utser också den egna styrelsen. När själva styrelsen är fastsatt väljer de i sin tur VD och vidare hur de framtida målen för bolaget ska se ut men också hur de målen ska nås.

Skandiaaffären och vad hände sen?

Under slutet av 1900 talet och framåt uppdagades tyvärr flera negativa händelser inom bolaget. Över fyra miljoner kronor betalades ut till olika toppchefer inom Europa och i USA. Under utredningen av dessa utbetalningar så uppdagades också att befattningshavare inom bolaget hade fått möjlighet att hyra mycket attraktiva lägenheter vilka i sin tur också hade över renoverats för inte mindre än 17 miljoner kronor totalt. Kostnaden för dessa över renoveringar lades på fastighetsägaren och på Skandia Liv.

De skenande kostnaderna för dessa över renoveringar skickades från Skandia Liv till Skandia och personalchefen under denna tid, Ola Ramstedt, gav order om att fakturan skulle stå på den då pågående ombyggnaden av en kontorsfastighet istället för de lägenhetsrenoveringar som de faktiskt avsåg. Trolöshet mot huvudman blev domen mot Ola Ramstedt när han dömdes till fängelse i 18 månader under 2007.

18 000 pensionssparare beslöt sig för att gå samman och stämde Skandia AB på hela 2 miljarder kronor, en stämning som under våren 2014 drogs tillbaka då pensionsspararna fick ett löfte om insyn och en möjlighet till att påverka de kommande förhandlingarna. Naturligtvis påverkades varumärket Skandia mycket negativt av dessa affärer och det tog en lång tid innan bolaget återhämtade sig.

Under våren 2006 såldes Skandia till utländska ägare och försvann med det ifrån Stockholmsbörsen i juni samma år.

Under år 2011 startade processen hos Skandia Liv med att köpa tillbaka Skandia och i mars 2012 klubbades affären igenom med en kostnad av 22,5 miljarder kronor. Under 2014 slutfördes ombildningen och bildade därmed bolaget Skandia som det ser ut idag.