Knightec

Knightec är ett svenskt privatägt företag inom teknikrådgivning som på mycket kort tid har blivit ett av de ledande företaget på den svenska consultingmarknaden.

 

Knightec

Knightec är en organisation som har kompetenser i tre huvudsakliga områden i vilka de också erbjuder konsulttjänster. Verksamheten riktar alltså allt sitt fokus på: Teknologi – konsultation inom beräkning, design och konstruktion där specialisering ligger på  bland annat Sustainablem Plastic Design; Quality och Management – konsultation inom utveckling för verksamheter, ledning av större projekt och kvalitetssäkring där specialiseringen ligger på bland annat Compliance Optimize och slutligen; System – konsultation inom elektronik, mjukvaror samt automation med specialisering på bland annat Connected Device Security. Idag har de sammanlagt nio kontor i Sverige. Företaget Knightec sätter cirka 550 personer i arbete runt om i landet med utgångspunkt i något av de nio kontoren, och alla har kompetens inom särskilda områden. Detta gör att bredden som Knightecs tjänster har, är vidare än hos de flesta företagen i samma bransch. I och med sin gedigna kunskapsbank, alltid med rätt person för rätt uppdrag kan Knightec följa med sina kunder sida vid sida från den absoluta nollpunkten i ett projekt tills det att det avslutas och har uppnått önskat resultat. Dessutom kan företaget stå vid sina kunders sida när verksamheten är igång och för längre perioder vara en hjälpande hand, en coach och ett bollplank.

Hur allt startade

Företaget Knightec är relativt ungt. Dörrarna slogs upp för första gången så sent som år 2003. Men trots sin ringa ålder har företaget lyckats växa snabbt och ökat med antalet anställda, som i sin tur hjälper flera tusentals kunder runt om i hela Sverige. Knightec är ursprungligen en fusion av två företag – Knight Industriteknik med rötter i Malmö och Stockholm som slog sig samman med Komab. Namnet Knightec var givet och huvudkontoret placerades i Örnsköldsvik. Konsultation inom teknik och projektledning blev den inledande inriktningen för Knightec i och med att det var inom de områdena som Knight Industriteknik och Komab hade sysslat med på egen hand. Det nya företaget blev ett uppiggande inslag i konsultbranschen i Sverige. Hos Knightec fick ingenjörer, i stället för en relativt inrutad roll, chansen till att ge rådgivning utanför de normalt ganska trista gränserna, vilket gjorde företaget till en attraktiv arbetsgivare.

Samarbete och dialog

Uppnosigt, utmanande och innovativt. Det är de tre orden som gjort att Knightec blivit så viktiga och stora på marknaden i den svenska teknikkonsultbranschen idag. Och inte ser det ut att mattas av med nya tankar och idéer från företagets sida. Tvärtom. När allt går mycket snabbare i branschen, tidspressen ökar och digitaliseringen hela tiden tar stora kliv framåt i utveckling är det många företag som släpper på kvaliteten. Detta är något som Knightec inte gör. Med experter i alla områden som de marknadsför tjänster kan de hålla en hög nivå och samtidigt vara i framkant gällande senaste teknologi. Företaget är dock medvetna om att, för att deras rådgivning och projektkonsultation ska kunna ge kunderna allt de vill ha, måste ett samarbete och en ständigt närvarande dialog pågå. Alla medarbetarna och kontor jobbar på egna platser, men alltid tillsammans i mer eller mindre hög uträckning.

Samarbete och dialog