ICA Gruppen

ICA är ett av Sveriges absolut mest välkända företag och ICA har en ganska unik roll inom dagligvaruhandeln i Sverige. ICA har verkat i över 70 år och haft en dominerande position inom sin bransch. Men det alla kanske inte vet är att bakom ICA så finns det en hel andra branscher som ICA arbetar inom.

En del av svensk historia

Föregångaren till ICA grundades redan 1917 av Hakon Swenson och då under namnet Hakon Swenson AB, även kallat Hakonbolaget i folkmun och företaget grundades i Västerås.

Hakon Swenson införde något då väldigt unikt. Man lät småhandlare fortsätta vara egna men att ingå i en större organisation. På så sätt kunde man hålla priserna nere då man handla i stora lager och även marknadsföringen som Hakon Swenson AB erbjöd sina handlare var en stor fördelför dem små handlarna.

På 1930-talet slogs fyra stora grossistföretag ihop och bildade då namnet ICA. Undre åren växte ICA-koncerner och fler och fler småhandlare anslöt sig till den nu stora organisationen. ICA hade även sina egna restauranger runder namnet ICA-restauranger som bildades 1945. På 1970-talet hade ICA ca 130 egna restaurangerna och var en av dem största aktörerna inom restaurangbranschen. Dock avvecklade man ICA-restaurangerna 1982 pga. stor konkurrens och man ville fokusera på sin kärnverksamhet. Under 1980–talet tar ICA över konkurrenten Metro och med tiden tog man över hela kedjan. 2001 startar ICA sin egen bank under namnet Ikanobanken och är idag en etablerad bank.

ICA Gruppen
ICA Gruppen

Idag har ICA en dominerade ställning inom dagligvaruhandel och man beräknar att ICA är det företag som håller ca 55 % av marknaden. ICA är idag ett väldigt stort företag och man verkar även i andra länder, främst i Norden samt i Baltikum. Ica är organiserat i flera grenar. Förutom dem sedvanliga ICA butikerna har man även ICA To Go som är en slags konkurrent till Pressbyrån. Tanken är att butikerna ska vara rätt små och ha det mest nödvändiga men också kalla som varma snabbrätter. ICA Nära är en annan gren inom koncernen där tanken är att butikerna ska finnas nära bostadsområden och nära kunderna. Öppettiderna ska också vara något generösa än dem andra butikerna.

ICA Supermarket är precis som namnet antyder, större butiker som oftast brukar ligga i bostadsområden men skillnaden från t.ex. ICA Nära är att sortimentet är mycket större. ICA Kvantum är en annan gren och är bland dem största butikerna. Dom ligger oftast utanför bostadsområden närhet till köpcenter. ICA Maxi Stormarknad är dem absolut största butiker och har ett väldigt brett sortiment av allt möjligt, från livsmedel till kläder eller husgeråd. Butikerna ligger oftast utanför tätorterna.

Som tidigare nämnt driver ICA även butiker i Norden och i Baltikum och man har planer på att fortsätta att expandera. Sedan 2010 driver ICA även sina egna apotek, då under namnet Cura Apotek och Apotek Hjärta. Detta kunde ske efter omregleringen av monopolet som den svenska staten tidigare hade på apotek. ICA driver också dotterbolaget ICA Fastigheter som namnet antyder driver olika fastigheter både i Sverige men också i Norge. Tidigare ägdes ICA av Hakon Invest men är idag helägda av ICA-gruppen.