Ericsson

Företaget Ericsson är känd världen över för sin tillverkning av nätverk för mobiltelefoni och företaget har länge varit i topp inom marknaden. Ericsson startade år 1876 efter att det grundades av Lars Magnus Ericsson. Lars startade först ett företag i ett kontor så litet som 13 kvm där han tillverkade matematiska och fysikaliska instrument och dylikt. Han beskrevs av personer i sin omgivning som väldigt begåvad och ambitiös så det krävdes inte mycket för företaget att börja expandera.

Något år senare startade Lars tillverkningen av telefonapparater som på den tiden var väldigt nyligen presenterade för världen. Ganska stora och klumpiga men med otroligt mycket rum för utveckling så kallades dessa mobiltelefoner för ”magnettelefoner med signaltrumpet”. Lars själv tillverkade 22 stycken av dessa som företaget sedan sålde för 55 kr var. Den summan pengar var självklart värd mer på den tiden. Företaget slogs senare ihop med ett annat företag vid namn Sony och började tillsammans tillverka och sälja mobiltelefonerna Sony Ericsson. Dessa kom att bli väldigt populära och företagen tillsammans var bra på att variera och utveckla telefonerna år för år.

Tillsammans kom varumärket att lansera över hundratals olika mobiler med en rad olika operativsystem. De sålde bland annat Walkmans, smart phones, Android- smart phones, och 3G. Vidare sålde företaget även olika tillbehör i form av handsfree, multimedia, biltillbehör, mm. Varumärket hade stor succé sedan sin start år 2002 fram till år 2012 då Sony meddelande att de köpt Ericssons halva av företaget och där med även bytt namn till Sony Mobile Communications. Nu mera leder dessa Xperia mobilerna. Bland de företag som Ericsson tagit över är det brittiska företaget Marconi, Tandberg Television och det tyska mjukvaruföretaget LHS. Sedan företaget startade så har den tjänat in miljoner kronor och har nu flera kontor i många delar av världen. Enda registreringen av en stor förlust som företaget led av var under år 2000 då telekomkrisen slog till. Företaget kom att förlora mer än 110 000 anställda och över 30 miljarder kronor.

Ericsson idag

Med tiden har företaget expanderat sin verksamhet över hela världen, närvarande i nästan 180 länder. Ericsson är idag specialiserat på design, tillverkning och marknadsföring av stationära och mobila telekommunikationssystem och utrustning. Nettoomsättningen fördelar sig på produktfamiljer enligt följande – Transmissionsnät och telefonutrustning och system 65,7%, tjänster 30,3% (främst nätverkshantering, kontroll och systemintegrationstjänster)  och slutligen multimedia utrustning 4%.

I slutet av år 2018 hade gruppen fyra produktionsanläggningar över hela världen. Sverige står för 56,9% av nettoomsättningen. Nettoomsättningen fördelar sig geografiskt på så sätt att Sverige har 1,1%, Europa och Latinamerika har 27,5%, Nordamerika har 27,8%, Indien-Asien-Oceanien har 24,6%, Mellanöstern och Afrika har 11,2% och resten 7,8%. Under sina år som ett framgångsrikt företag så har Ericsson vunnit ett par olika varierade priser. År 2016 vann Ericsson CSI-pris under IBC 2016 Ceremony. År 2016 var Ericsson hedrad av FN: s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Företaget är listat i Global 100 Most Sustainable Corporation i världen. VD och koncernchef för Ericsson Hans Vestberg hedrades med Hunger Hero Award år 2016. Ericsson har även tilldelats bästa hållbarhetsredovisning 2015.