Energiföretaget Vattenfall

Vattenfall är ett energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier och levererat el till våra hem. Vattenfall är helägt av svenska staten och är verksamma i främst Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland.

Energiföretaget Vattenfall

Vattenfalls historia började med när man bestämde sig för att ombilda Trollhätte kanal. Sedan dess har Vattenfall blivit en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten.  

Historian bakom Vattenfall

År 1909 började ombildningen av Trollhätte kanal vilket efter det blev en vattenkraftsanläggning vid namn Kungliga Vattenfallsstyrelsen. Det var den svenska staten som bestämt sig för att arbeta med vattenkraft för elproduktion. De följande 7 åren så byggdes de första stora vattenkraftverken vilket var Olidan, Porjus och Älvkarleby. Sedan dröjde det många år innan nästa vattenkraftverk började byggas, vattenkraftverket Harsprånget. Detta invigdes år 1951 och blev världens största vattenkraftsanläggning. Harsprånget invigdes samma år som världens första 400 kV-ledning togs i drift av Vattenfall. 1950-talet var ett årtionde då det hände mycket med Sveriges elförsäljning. Elnäten kopplades samman till ett nationellt nät och Vattenfall låg bakom världens första kommersiella högspända likspänningskabel som gick mellan Gotland och fastlandet. Under årtiondet efter så spenderade Vattenfall tiden med att bygga och rusta upp elnäten. År 1975 och 1976 tog Vattenfall Ringhals 1 och 2 i drift vilket blev deras två första kärnreaktorer. Det dröjde fram till år 1995 innan Vattenfall bestämde sig för att ta klivet ut på den internationella marknaden.

Historian bakom Vattenfall

Den internationella expansionen och Vattenfalls senaste år

Den internationella expansionen började år 1996 när man köpte ett finskt eldistributionsföretag. Samtidigt öppnar med ett kontor i Hamburg och börjar ta sig in på den tyska marknaden genom ett joint-venture. Två år senare avregleras den tyska elmarknaden och Vattenfall köper en fjärdedel av aktierna i ett tyskt elnätsföretag. På liknande sätt gör man i Polen de följande åren och man blir även majoritetsägare i den tyska elproducenten HEW. Tyskland är nu på väg att bli en mycket viktig marknad för Vattenfall och genom HEW förvärvar man elproducenten VEAG och brunkolsproducenten LAUBAG. Vattenfalls alla förvärv i Tyskland förs så småningom samman och bildar Vattenfall Europe AG. Den frammarsch som Vattenfall nu gjort på den tyska marknaden har inneburit att de på bara några år blivit Tysklands tredje största elproducent. Under den senare delen av 00-talet så köpte Vattenfall större delar av polska företag som agerar på elmarknaden samtidigt som man började att även rikta in sig på Danmark. Här tar man över ett antal vindkraftverk och värme- och elkraftverk. När man gick in i 10-talet så blev Vattenfall mycket ambitiösa med ett nytt mål; att bli klimatneutrala senast år 2050. För att lyckas med det har man gjort flera saker. Man har inlett samarbeten med biltillverkare för utveckling av el- och laddhybridbilar, man har invigt världens största havsbaserade vindkraftspark, gjort stora investeringar i vindkraft och sålt sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Vattenfall har även byggt en stor solkraftspark i Wales. Det senaste från Vattenfall när det kommer till hållbar utveckling är HYBRIT vilket är en joint venture för fossilfritt stål mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Hur detta kommer utveckla sig får vi se om några år.