Contribe

verifiera varor och de levererar även systemutveckling. Företaget har hög kompetens inom webbutveckling och systemutveckling, att leda projekt samt projektledning.

Contribe

År 2008 bildades detta konsultföretag med “Tribes” som betyder att en sammansvetsad grupp människor arbetar tillsammans mot samma mål i sin verksamhet. Alla konsulter är mycket engagerade inom företaget och alla deras tjänster håller hög kvalitet. Teamet har hög kompetens på sina områden inom IT. De blir oftast anställda inom en viss tid inom området där deras firma ligger, men de jobbar med stora projekt där det ställs mycket höga krav på deras kompetens. Contribe omfattar 7 bolag inom en och samma koncern. Bolaget heter Madrik AB. Deras VD heter Roger Leopold och han är född 1966. Revisorn heter Lars Börje Gunnar Andersson och är född 1949. Deras  IT-konsultverksamhet startade 2002. Det handlar om dataprogrammering och datakonsultverksamhet i huvudsak. Företaget ligger i Stockholm. Det finns även ett Contribe-företag i Göteborg som heter Contribe AB. Företaget tillbringar väldigt mycket tid hos sina kunder för att de skall få bästa möjliga service och den hjälp de behöver från företaget. Inom företaget håller alla ihop som ett team och anordnar bland annat många aktiviteter tillsammans.

 

Utbyter ideér med varandra

 

Inom företaget byter man ofta ideér med varandra och hjälps åt som ett team skall göra när allt flyter inom ett företag. Man försöker att på ett lätt sätt förklara hur saker fungerar för sina kunder utan att använda för svåra ord inom dataspråk. Contribe har många stora kunder som bland annat Försäkringskassan, Verisure smart alarms, Fortnox, Ericsson och Volvo och många fler. Företaget jobbar för att förenkla vardagen med digitala möjligheter för till exempel många unga människor. De åker runt till olika skolor i landet och har föreläsningar om hur de unga skall undvika att göra fel saker när de är ute på nätet bland annat. På alla föreläsningar kan även föräldrar, vårdnadshavare och pedagoger komma och lyssna för att ta del av informationen. Det lärs ut hur man gör egna hemsidor, hur man använder internet på ett smart sätt, skapa egna bloggar och lära sig att hantera sociala medier på ett förnuftigt vis. Det tas upp ämnen som nätmobbning som är ett otroligt viktigt ämne att prata om och hur viktigt det är att variera sig när det gäller internet så att man inte bara sitter vid en datorskärm hela dagen utan varierar sig med andra aktiviteter. Contribe finns i Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm. Ett av de finaste uppdrag företaget har är att de åker ut och pratar med familjehemsplacerade barn i samhället. Först pratar de med socialcheferna på orten de skall besöka och berättar och presenterar sin verksamhet. Sedan pratar de med handläggare till barn om risker och att förstå barnen bättre. Varje år arrangeras ett “Internet camp” för barn där IT och all hantering runt detta lärs ut på ett pedagogiskt sätt. Detta gör alla barn som deltar internet-smarta som det kallas. Det arrangeras även dagläger för barn på sommaren.

Utbyter ideér med varandra