ÅF

ÅF är ett företag som har kompetens inom energi, infrastruktur och industri. Företaget är ett design- och ingenjörsbolag med gedigen kompetens och erfarenhet inom branschen.

Från början hette ÅF Aktieboalget Ångpanneföreningen. Ursprunget till ÅF grundades 1895 i Malmö. Det som startade så var en förening inom industri som sålde tjänster som gick ut på att övervaka ägare till olika typer av tryckkärl och ångpannor. I sin övervakning ingick att kontrollera och att utföra besiktningar för att förebygga olyckor som illa skötta ångpannor och liknande tryckkärl kunde åstadkomma. Två år senare, 1897 utökade föreningen med att starta ytterligare en förening, denna gång i Stockholm – Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. Starten av den nya föreningen var helt enkelt ett resultat av expansion till följd av framgång i ångpannebranschen. Den nya föreningen gjorde att huvudstadens kunder fick upp ögonen för konsultation inom ångpannor. I samband med utökningen anställdes miljökonsulter och inspektörer. Företaget började övervaka även elinstallationer vilket gjorde att bolaget blev en ännu mer attraktiv arbetsgivare för fler ingenjörer.

Ångpanneföreningen ÅF bildas

1964 skedde en hopslagning av de två föreningarna, den i Malmö och den i Stockholm. Tillsammans bildade de Ångpanneföreningen förkortat ÅF och fick därmed möjligheten att driva sin verksamhet i hela landet. I samband med detta köpte ÅF även företaget AB Ingenjörsbyrån Everth Persson och AB Energikonsult som också blev en del av ÅF, vilket gjorde att verksamheten fick chansen att nå ut med sina konsultationstjänster utanför Sveriges gränser. I mitten av 80-talet blev ÅF för första gången skrivna på Stockholmsbörsen och blev därmed ett publikt aktiebolag. Hela 70-talet fram till och med 90-talet utökade ÅF sin verksamhet från att bara ha sysslat med ångpannor, till att ha kompetens inom elektricitet, hissar, data och management, mekanisk konstruktion, kommunikationsteknik samt kärnkraft.

ÅF i nutid

Under 2000-talet har stora förändringar skett. De första riktigt drastiska utvecklingsförändringar skedde 2002 när Jonas Eiström tog över rodret över ÅF och blev VD. Han styrde skutan åt helt rätt håll. Runt tjugo dotterbolag hos ÅF blev i stället fem olika divisioner. Kommande år anställdes fler ingenjörer, kompetenserna ökade och bolagets tjänster gick att finna på fler ställen och i fler företag. Tanken var att ÅF skulle göra sig av med fastigheter och bli ett konsultföretag som jobbade hos kunden till hundra procent, vilket också skedde. ÅF har fram till och med 2008 stått för Ångpanneföreningen men ändrade då sitt namn till att bara heta ÅF AB, vilket det heter idag. ÅF förvärvade nya teknikföretag över hela jorden och i och med detta växte antalet anställda. En viktig milstolpe skedde 2012 när ÅF gick samman med Epsilon och tillsammans blev ett stort konsult- och ingenjörsföretag. På senare tid har ÅF investerat i ytterligare verksamheter, som till exempel Erstad&Lekven Oslo och Reinertsen (även de i Norge). Så sent som förra året har de investerat i Eitechs automationsverksamhet, Vatten & Miljöbyrån, Koncept Stockholm och och InUse. Idag erbjuder ÅF konsultrådgivning av utbildade ingenjörer där frågor om industri, infrastrukturproblem och energiprojekt behandlas. Huvudkontoret ligger i Solna i Stockholm och nuvarande chef är Jonas Gustavsson

ÅF är utan tvekan ett betydande företag för svensk konsultation inom ingenjörskonst. De har med tiden spelat en betydande roll inom bland annat ångkraft med sina ångpannor och sin rådgivning i ämnet, om elektricitet och säkerheten, om kärnkraft och dess energiutvinning samt digitalisering.